Verduurzaming door woningcorporaties is een veelbesproken onderwerp. Woningcorporaties hebben een belangrijke positie in het klimaatakkoord. Ze bezitten veel vastgoed en zijn daardoor een belangrijke gesprekspartner voor gemeenten in de energietransitie. 

GAAV kan daarbij helpen. Zo kunnen wij het bestaand vastgoed van de corporaties digitaliseren en de noodzakelijke maatregelen ten behoeven van verduurzaming in de digitale modellen verwerken.

Sommige maatregelen hebben impact op de architectuur van het vastgoed. Zo kan er bijvoorbeeld  een omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. De ontwerpers van GAAV kunnen hierin adviseren en zo nodig de overleggen met welstand verzorgen.

Wij kunnen corporaties ontzorgen door voor hen de procedure omgevingsvergunning te verzorgen. GAAV toetst het bouwplan op wet en regelgeving en adviseert hoe u daaraan kunt voldoen.

Ten behoeve van de sturing en toetsing van het ontwerpproces maken wij bouwkostenramingen. Wij werken hiervoor samen met vaste partners die op basis van actuele marktcijfers zowel de bouwkundige als installatietechnische kosten kunnen ramen.

Wij modelleren in een 3D model met behulp van Revit. In dit tekenprogramma kunnen ook de 3D modellen van de constructeur en installateur worden “ingeladen”.

Dit is de basis van onze BIM systematiek. Opdrachtgevers kiezen namelijk steeds vaker voor een bouwteam waar de bouwkundige uitwerking, constructie en installatietechniek in één 3D model wordt verwerkt. Deze integrale afstemming en ketenintegratie zorgt voor een daling van faalkosten en een korter bouwproces.

Corporaties gebruiken de tekeningen ook voor hun beheer en onderhoud. De wensen voor de informatie op de tekeningen en hoe deze te gebruiken zijn per corporatie verschillend. Graag gaan wij in overleg om af te stemmen wat het beste bij u past.

Vanuit het BIM-model kunnen wij op eenvoudige wijze voor u de verkoop- en verhuurtekeningen genereren.

Een goede visualisatie zegt vaak meer dan woorden. De visualisaties die wij maken worden gebruikt om een eindbeeld voor bijvoorbeeld, welstand of een verkoop brochure.  Een 3D presentatie met een VR bril helpt u een overtuigend beeld van het eindresultaat te krijgen.

Wij werken samen met een gespecialiseerd bureau dat voor ons 3D scans en pointclouds verzorgt. Zo’n 3D scan of pointcloud verwerken wij in een BIM 3D model. Op deze manier kunnen wij de bestaande toestand goed vastleggen, hebben we een goed model waarmee we kunnen communiceren en wordt de kans op bouwfouten verminderd.

Wij hebben een vaste bestekschrijver die voor ons de STABU bestekken schrijft. Zowel het algemene als het bouwkundige deel.

BIJ GAAV zijn ervaren projectleiders in dienst. Zij weten als geen ander hoe de realisatieprocessen vanaf de eerste schetsen tot en met oplevering werken en ondersteunen u graag door de directievoering en eventueel ook het bouwtoezicht voor u te verzorgen.

Referenties

Woningcorporatie Mooiland, Vivare, Woonzorg Nederland, De Passerel, Stichting Volkshuisvesting Arnhem.

Waar kunnen we u mee helpen?

Met liefde voor het vak werken we graag met u samen. Neem gerust contact met ons op.

neem contact op