De kerncompetenties van GAAV omvat al het bouwkundige teken- en BIM modelleerwerk; van definitief ontwerp, aanvraag omgevingsvergunning (inclusief gebruiksmelding) tot en met uitvoeringsontwerp. Tijdens dit proces kan GAAV de technische projectcoördinatie verzorgen. Zo worden de bouwkundige, installatietechnische en constructieve onderdelen optimaal op elkaar afgestemd.

GAAV kenmerkt zich door een nauwe samenwerking met opdrachtgevers. Geen enkel project is hetzelfde. Wij zijn flexibel en indien nodig zetten wij een stap extra om tot het gewenste eindresultaat te komen. Onze diensten leveren wij vanuit ons kantoor in Apeldoorn maar kunnen wij ook deels op locatie uitvoeren.

 

Bouwkundig teken/modelleerwerk

Bouwkundige BIM modellen en ontwerptekeningen in elke ontwerpfase
GAAV is gespecialiseerd in het maken van virtuele 3D modellen vanaf de schetsfase tot en met de uitvoeringsfase met behulp van Autodesk Revit. De bouwkundige modelleurs van GAAV analyseren een gebouw en bedenken bouwkundige oplossingen die duurzaam, gebruiksvriendelijk, uitvoerbaar zijn met behoud van de esthetische kwaliteit. GAAV levert de volgende bouwkundige diensten:

• Teken/modelleerwerk in elke fase – schetsontwerp (SO),voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO), technische ontwerp (TO)
• Bouwkundige uitvoeringstekeningen voor aannemers en toeleveranciers.
• Bestaande gebouwen modelleren met o.a. gebruik van 3D scans en pointclouds
• 3D visualisaties en bezonningsstudies
• BIM coördinatie en clash controles

Virtueel bouwen met BIM

Het overgrote deel van de projecten wordt in BIM uitgewerkt. Alles wat gemodelleerd wordt kan geëxporteerd worden naar schema’s van hoeveelheden en zelfs gekoppeld worden aan bouwkosten calculatie programma’s. Daarnaast is het eenvoudig om visualisatie te creëren om inzicht in een gebouw te krijgen. Afhankelijk van de gewenste output wordt gekozen voor een detailniveau (LOD). Wij werken volgens ons BIM protocol. Hierin staan afspraken die het project ‘sturen’. (lees meer bij BIM)

Omgevingsvergunning (Wabo)

Voor de uitvoering van een bouwplan is vaak een omgevingsvergunning nodig bij de betreffende gemeente. GAAV heeft veel ervaring in deze procedures, en kan de complete omgevingsvergunning aanvraag met de daarbij behorende tekeningen en rapporten uitwerken.

Bouwbesluit toetsing

De projecten worden in Revit getoetst en gecontroleerd op de wet- en regelgeving. Hieruit volgt een Bouwbesluit rapportage voor de omgevingsvergunning aanvraag.

Energie- en milieuprestatie

GAAV kan zowel de energie- als de milieuprestatie voor een gebouw berekenen.

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is sinds 1995 een instrument van het Nederlandse klimaatbeleid. Het geeft aan hoe energie efficiënt nieuwbouw is. Dit wordt gedaan door een waarde toe te kennen als indexcijfer. Deze waarde volgt uit EPC berekeningen die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit van 2012.

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m². Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0.

Brandveiligheid en bouwfysische advisering

GAAV kan voor standaard situaties advies geven voor zowel brandveiligheid als bouwfysica. Bij complexe vraagstukken werken wij samen met gespecialiseerde partners.

3D Visualisaties

GAAV kan op basis van onze eigen modellen 3D visualisaties verzorgen. Dit kunnen zowel technische visualisaties zijn die meer inzicht geven in een ontwerp als artist impressies voor presentatie doeleinden.

‘Een ontwerp bouwkundig gezien realistisch uitwerken, dat is wat wij voor je doen.’

©2020 GAAV B.V.