Directievoering

GAAV kan namens de opdrachtgever optreden als directievoerder.

De directievoerder speelt een belangrijke rol in de uitvoeringsfase van het bouwproject. Hij zorgt ervoor dat de aannemer het werk volgens contract uitvoert. Om een vinger aan de pols te houden, organiseert de directievoerder periodieke bouwvergaderingen en fungeert hij als contactpersoon naar de vertegenwoordigers van de opdrachtnemer. Hij is ook degene die de opdrachtgever over allerlei zaken adviseert, ook als het gaat om meer- en minderwerk. Bij de oplevering is het ook de directievoerder die ervoor zorgdraagt dat onderhoudscontracten, garantiebepalingen en dergelijke door de aannemer worden afgewikkeld. De directievoerder zorgt ervoor dat de projectorganisatie optimaal en volgens contract verloopt en dat de kosten binnen de perken blijven.

‘GAAV kan namens de opdrachtgever optreden als directievoerder.’

Bouwmanagement

GAAV kan het bouwproces van begin tot eind begeleiden/coördineren. In het totale bouwproces is één aanspreekpunt wenselijk.

GAAV begeleidt vanaf het initiatief tot en met de uitvoeringsfase, waarbij de oorspronkelijke uitgangspunten niet uit het oog worden verloren. Zo toetsen wij alle (ontwerp)resultaten aan het vooraf met jou vastgestelde Programma van Eisen en relevante wet- en regelgeving. Wij inventariseren en verzorgen de benodigde vergunningaanvragen, voeren overleg met gebruikers, het bevoegd gezag en alle participanten in het bouwproces.

Wij begeleiden de uitwerking van het ontwerp naar contractstukken en begeleiden jou bij het selecteren en contracteren van ontwerpende en uitvoerende marktpartijen. Wij hebben ervaring met diverse contract- en (europese) aanbestedingsvormen.

‘GAAV kan het bouwproces van begin tot eind begeleiden/coördineren. In het totale bouwproces is één aanspreekpunt wenselijk.’

©2020 GAAV B.V.