Opdrachtgever

GSG architecten en OostWest architecten

Omschrijving

Rafael is een school voor Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen uit Utrecht en omstreken. De kinderen hebben een verstandelijke beperking en zijn tussen de 4 en 14 jaar. Rafael is gevestigd op twee locaties. Deze gebouwen zijn verouderd, niet functioneel en staan gedeeltelijk leeg. De gebouwen komen in aanmerking voor nieuwbouw. De nieuwbouw biedt de mogelijkheid om de beide schoolgebouwen van Rafael samen te voegen in één nieuw gebouw. Naast onderwijs van Rafael zijn er diverse zorgpartners die in de school worden gehuisvest.

Bijdrage GAAV

Tekenwerk vanaf het vo. Het verzorgen van de bouwaanvraagtekeningen. Werktekeningen.