BIMmen met GAAV = Samenwerken

Veelal wordt BIM gezien als een 3D model met informatie eraan toegevoegd. Een 3D model is de basis voor BIM, echter BIMmen is meer dan dat. GAAV ziet BIMmen als samenwerken, om zo tot een optimale uitwerking van een bouwwerk te komen met minimale faalkosten.

Alle partijen die bij het proces betrokken zijn werken met dezelfde informatie. Deze informatie is continu beschikbaar en altijd actueel via de cloud.

GAAV zal altijd adviseren of BIMmen voor uw situatie wenselijk is en tot welk LOD (Level of Detail). Wij werken met Revit van Autodesk. Onze modellen bouwen wij op conform ILS en zijn dusdanig ingericht dat deze te exporteren zijn naar een IFC. Daarnaast kunnen wij informatie exporteren uit onze modellen, bijvoorbeeld naar excel en DWG.

Voordelen van BIM

• Vermindering van ontwerp- en bouwfouten
• 5-15% besparing op de bouwkosten
• Betere en snellere besluitvorming

Over LOD – Level of Detail

LOD oftewel Level of Detail omschrijft in de basis welke informatie in het 3D model aanwezig is, hoe hoger het getal des te gedetailleerder het 3D model .

 • LOD 000

  Ruimtelijke objecten (ruimten, volumes) gerelateerd aan gebruiksfuncties met globale afmetingen en onderlinge relaties. Aan de ruimtelijke objecten kan niet-geometrische informatie worden gekoppeld zoals gebruiksfuncties en bijbehorende functionele ruimte specificaties.

 • LOD 100

  Zodanige modellering van de bouwmassa dat deze een beeld geeft van de ruimtelijke organisatie op het niveau van clusters van gebruiksfuncties, het ruimtebeslag op het terrein, het ruimtebeslag per verdieping, de hoogte, het volume, de plaatsing op het terrein en de oriëntatie.

 • LOD 200

  Ruimtelijke objecten (ruimten) gekoppeld aan gebruiksfuncties inclusief globale afmetingen, oriëntatie en onderlinge relaties. Materiële objecten gemodelleerd als generieke bouwelementen met globale afmetingen, hoeveelheden, vorm, locatie en oriëntatie. Aan de objecten kan niet-geometrisch informatie zijn gekoppeld.

 • LOD 300

  Ruimtelijke objecten (ruimten) met exacte afmetingen en oriëntatie. Materiële objecten zijn gematerialiseerd en accuraat in termen van (afleidbare) hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie. Aan de objecten is niet-geometrisch informatie gekoppeld.

 • LOD 400

  Objecten zijn gematerialiseerd en accuraat in termen van (afleidbare) hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie en bevatten volledige informatie ten behoeve van de detaillering, de fabricage van componenten in fabrieken en de uitvoering/montage op de bouwplaats. Aan de objecten is niet-geometrisch informatie gekoppeld.

 • LOD 500

  Objecten zijn gemodelleerd zoals ze daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het is accuraat in termen van afmetingen, vorm, locatie, hoeveelheden en oriëntatie. Aan de objecten is niet-geometrisch informatie gekoppeld.

GAAV BIM protocol

Een BIM-protocol is een lijst met afspraken waarin bedrijven en organisaties als team, voorafgaand aan het project, helder omschreven welke gegevens ze van elkaar verwachten in een BIM (Bouw Informatie Model).

Elk project is in principe uniek. Het team waarmee wordt gewerkt is in beginsel elke keer anders van samenstelling en de projectpartners, het soort project (woningbouw, utiliteitsbouw) en ook de locatie zijn anders. Deze gegevens zorgen ervoor dat de afspraken die betrokkenen met elkaar moeten maken ook aanpassing vergen.

GAAV heeft een eigen BIM protocol die als basis gebruikt kan worden bij een nieuwe project.

Samenwerken in de cloud

Wij werken al onze BIM projecten uit op het Autodesk BIM 360 platform. Dit is een cloud platform naast Revit waar elke discipline uitgenodigd kan worden in het bouwproces om mee te kijken en te gaan samenwerken. De opdrachtgever kan zelfs meekijken in de modellen en er doorheen lopen vanaf zijn eigen computer. Hiermee kunnen alle disciplines die met Revit werken optimaal samenwerken omdat de modellen altijd up-to-date zijn.

©2020 GAAV B.V.